แชร์ประสบการณ์ในรั้วโรงเรียน SPIP สาธิตนานาชาติประสานมิตร

Updated: Nov 18, 2018

บทความจากน้องซี พิมพ์ลภัส ฉัตรวัฒนานนท์

นักเรียน SPIP สาธิตนานาชาติประสานมิตร สาวเก่งที่พิชิต IGCSE A* และ The New SAT 1,400