top of page
ทำความรู้จัก KMIDS

KMIDS โรงเรียนนานาชาติที่ยืนหนึ่งเรื่อง Innovation และ Pathway สู่มหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก

โรงเรียนสาธิตนานาชาติลาดกระบัง หรือที่รู้จักกันในนาม KMIDS โรงเรียนนานาชาติที่ต้องการให้เด็กไทย ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมและวิชาการ โดยในแต่ละปี จะมีนักเรียนมาสมัครสอบเข้า KMIDS เป็นจำนวนมาก ไม่ใช่เพียงเพราะว่าที่นี่ เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีระบบการเรียนการสอนเป็นเลิศเท่านั้น แต่ยังเป็นโรงเรียนที่จะทำให้เด็กนักเรียนทุกคน เป็น Master of Innovation ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งโรงเรียน KMIDS เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2560 ภายใต้มหาวิทยาลัยระดับประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อยกระดับระบบการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้เด็กไทย ปูพื้นฐานให้แน่นในด้านนี้ตั้งแต่ Grade 6 – Grade 12 เลยทีเดียว

จุดเด่นของ KMIDS จะเน้นระบบการเรียนการสอน แบบ STEAM (S= Science, T= Technology, E= Engineering, A= Arts, M= Math) ซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่น ที่มักสอนในระบบ STEM เท่านั้น และที่สำคัญโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ใช้หลักสูตรจากอเมริกา เป็นระบบ American Common Core ผสมผสานกับ AP และระบบวิชาทางเลือก ที่จะทำให้นักเรียน สามารถเลือกวิชาที่ตรงกับความสนใจ และความสามารถของตัวเองได้ ที่สำคัญนักเรียนของ KMIDS จะได้เรียน Coding และ Robotics ตั้งแต่ Grade 6 จนถึง Grade 12 เลยทีเดียว นอกจากนี้ ที่ KMIDS ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนมากมาย รวมถึงหอพักนักเรียนอีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นของ KMIDS ที่จะสร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในอนาคต โรงเรียนนานาชาติลาดกระบัง จึงเน้นหลักสูตรระดับมหาลัย โดยจะเน้นไปที่วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนที่เรียนโรงเรียนนี้ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเติบโตไปเป็นผู้นำ เพื่อเปลี่ยนโลกในอนาคต ดังนั้น การคัดเลือกบุคลากรครูของโรงเรียน จึงเป็นครูต่างชาติทั้งหมด ยกเว้นวิชาภาษาไทย และดนตรี โดยที่ครูต่างชาติทุกคน จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเรียนจบด้านที่สอนโดยตรงทุกคนอีกด้วย

ทั้งหลักสูตรที่ดีและครูผู้สอนที่มีความสามารถเฉพาะทางของ KMIDS ทำให้นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติลาดกระบัง มีอัตลักษณ์ของผู้นำด้านนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผู้นำด้านการออกแบบ ทำให้แต่ละปีนักเรียนสามารถ คว้ารางวัลด้านนวัตกรรมระดับประเทศได้มากมาย

ซึ่งทำให้พ่อแม่ที่ต้องการส่งเสริมลูก ให้เติบโตอย่างผู้นำด้านนวัตกรรม จึงพยายามที่จะให้ลูก ๆ สอบเข้าโรงเรียนนานาชาติลาดกระบังให้ได้ ตั้งแต่ Grade 6 ทั้งพยายามเรียนหนักและติวเข้า KMIDS กันมากมาย

สอบเข้า KMIDS

KMIDS Grade 6 ผู้สอบจะต้องจบประถม 5 ระบบไทย, Grade 5 ระบบ American และYear 6 ระบบอังกฤษ จะสอบ

1.MAP Reading Test 45 นาที

2.MAP Math Test 45 นาที

3.Essay Writing Test 45 นาที

4.Interview สัมภาษณ์คู่

KMIDS Grade 7 ผู้สอบจะต้องจบประถม 6 ระบบไทย, Grade 6 ระบบ American หรือ Year 7 ระบบอังกฤษ

1.TOEFL Junior 115 นาที

2.MAP Math Test 30 นาที

3.Essay Writing 45 นาที

4.Interview สัมภาษณ์คู่

KMIDS Grade 8 ผู้สอบจะต้องจบมัธยม 1 ระบบไทย, Grade 7 ระบบ American หรือ Year 8 ระบบอังกฤษ

1.TOEFL Junior 115 นาที

2.MAP Math Test 30 นาที

3.Essay Writing 45 นาที

4.Interview สัมภาษณ์คู่

KMIDS Grade 9-10 ผู้สอบจะต้องจบมัธยม 2-3 ระบบไทย, Grade 8,9 ระบบ American หรือ Year 9,10 ระบบอังกฤษ

1.TOEFL ITP 115 นาที

2.MAP Math Test 30 นาที

3.Essay Writing 45 นาที

4.Interview สัมภาษณ์เดี่ยว

และสิ่งที่เป็นข้อกำหนดของโรงเรียนนานาชาติลาดกระบังคือเรื่องของวิชาการที่ต้องผ่านเกณฑ์ และที่สำคัญระดับภาษาอังกฤษจะต้องอยู่ที่ระดับที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับที่เพียงพอต่อการเรียน นั่นก็คือระดับ B1 (เทียบกับ CEFR) คือระดับที่แนะนำ

รอบของการสอบเข้า KMIDS จะแบ่งเป็น 3 รอบ

รอบที่ 1 เปิดสอบในเดือน ตุลาคม ของทุกปี

รอบที่ 2 เปิดสอบในเดือน มกราคม ของทุกปี

รอบที่ 3 เปิดสอบในเดือน เมษายน ของทุกปี

โดยที่ค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ ราคา 5,500 บาท ในการสมัครสอบแต่ละครั้ง

ค่าเทอม KMIDS

ค่าเทอมและค่าใช้จ่าย ของโรงเรียนนานาชาติลาดกระบัง

ค่าแรกเข้าสำหรับปีแรก อยู่ที่ 150,000 บาท

ค่าเล่าเรียนรายปีสำหรับปีแรก อยู่ที่ 730,00-760,000 บาท (รวมค่าแรกเข้า)

KMIDS (5).png
  • หลักสูตรเร่งรัดติวเข้มเข้า รร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ครบทุกวิชา ได้แก่ TOEFL Junior, TOEFL ITP, MAP Reading, MAP Math, General Science, Apititude Test และ Writing Exam เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในเกรด 6-10

  • คีเอส คือ One-Stop Service สำหรับนักเรียนที่ต้องใช้ผลคะแนน TOEFL Junior ในการสมัครเข้าเรียน เนื่องจากทางสถาบันคีเอสได้รับเลือกให้เป็นศูนย์สอบ TOEFL Junior และทางสถาบันมีคอร์สเตรียมสอบ TOEFL ครบทุกหลักสูตร ได้แก่ TOEFL Junior, TOEFL ITP, TOEFL iBT

KMIDS

KMIDS

KING MONGKUT'S INTERNATIONAL DEMONSTRATION SCHOOL
ติวเข้า KMIDS รร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

KMIDS INTENSIVE COURSE AT KEAES
KEAES ACADEMICS ยืนหนึ่งเรื่อง KMIDS

หลักสูตรติวเข้า รร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) เปิดสอนนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน G. 7-10

ทำไมต้องเรียน KMIDS Intensive Course ที่คีเอส?

  • Keaes Academics เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ตั้งแต่ปี 1996

  • ในทุกๆปีนักเรียนของเราสามารถสอบเข้า KMIDS ได้เป็นจำนวนมาก

  • Keaes Academics ได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์สอบ TOEFL Junior (Authorized Test Center) อย่างเป็นทางการ ซึ่ง TOEFL Junior คือข้อสอบ Admission ของ KMIDS ทำให้ Keaes Academics มีแนวข้อสอบที่สามารถเตรียมนักเรียนให้พร้อมในการสอบ และนักเรียนของ เรายังสามารถทดลองลงสนามสอบ TOEFL Junior จริงได้ที่ศูนย์สอบ Keaes Academics

KMIDS Intensive Course ติวสอบเข้า KMIDS เนื้อหาและตะลุยโจทย์

The KMIDS Test Prep is a 20-60 hour course focuses intensively on contents, practice tests, and test-taking strategies. Students have to take an assessment exam to know their level.

คอร์สติวสอบเข้า KMIDS 20-60 ชั่วโมงเพื่อวางพื้นฐานการเรียนและตะลุยโจทย์ข้อสอบ KMIDSโดยมุ่งเน้นการใช้กลยุทย์ในการทำข้อสอบ

นักเรียนสามารถสอบวัดระดับเรียน KMIDS ได้ฟรีที่คีเอสทุกสาขา

4.png
TOEFL JUNIOR

TAKE TOEFL JUNIOR EXAM  AT KEAES

สมัครสอบ TOEFL JUNIOR ที่คีเอส

6.png
MOCK EXAM

FREE MOCK EXAM

TOEFL JUNIOR & TOEFL ITP

เตรียมพร้อมวันนี้ สอบวัดระดับ

TOEFL Junior & TOEFL ITP ฟรี!

ติวเข้า KMIDS สอบเข้า KMIDS เรียน MAP Test สอบ MAP Test เรียน TOEFL Junior ศูนย์สอบ TOEFL Junior

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

bottom of page