top of page
Copy of Untitled.png

SAT

เรียน SAT English & Math
ติวเข้มเนื้อหา เจาะลึกข้อสอบ ตะลุยโจทย์ปัญหา
พิชิตคะแนน 1300+

SAT

ติว SAT แนะแนวการเรียน ติวเข้มเนื้อหา ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ SAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล และ Ivy League

 

SAT คืออะไร ทำไมต้องสอบ

SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test หรือ The Scholastic Assessment Test ซึ่งการสอบ SAT นั้น เป็นการสอบสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย เพื่อใช้เป็นคะแนนในการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นปริญญาตรี ที่จัดทำโดย College Board และคะแนน SAT นั้นเป็นสามารถนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระดับมาตรฐานสากล และนิยมใช้กันทั่วโลก พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาได้ และสามารถยื่นเข้ามหาวิทยาลัยดังของประเทศไทยได้ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ และมหิดล 

 

SAT มีสอบอะไรบ้าง 

SAT Math และ SAT English โดยทั้งสองวิชารวมกันจะได้คะแนนเต็ม 1600 คะแนน

เจาลึกการสอบSAT 

1. SAT English นั้น จะสอบ Evidence-Based Reading & Writing ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที คะแนนเต็ม 800 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

1.1 SAT Reading Section จำนวน 52 ข้อ ให้เวลา 65 นาที; 4 passages, 1 paired passage, 10-11 questions/passage ​

 • เนื้อหาที่ออกข้อสอบมี 

  • วรรณกรรม 1 บทความ

  • ประวัติศาสตร์ของสหรัฐหรือบุคคลสำคัญของโลก 1 บทความเดี่ยว/1 บทความคู่

  • สังคมวิทยา 1 บทความ

  • วิทยาศาสตร์ 1 บทความ 

 • SAT Reading จะวัดความสามารถด้านการอ่าน ดังนี้ 

  • การวิเคราะห์กราฟ ตาราง และชาร์ต 

  • วัดความเข้าใจในเนื้อหา และการเชื่อมโยงข้อมูลในบทความ 

  • ระบุได้ว่าคำตอบนั้นมาจากบรรทัดไหน

  • การหาความเข้าใจหลัก หรือ Main Idea ภาพรวมของบทความ โดยโจทย์มักจะถามว่าบทความกำลังพูดถึงอะไร หรือทำสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไร

1.2 SAT Writing and Language Section จำนวน 44 ข้อ ให้เวลา 35 นาที; 4 passages, 11 questions/passage 

 • เนื้อหาที่ออกข้อสอบมี 

  • ถามเกี่ยวกับอาชีพ

  • ประวัติศาสตร์ 

  • มนุษยศาสตร์ 

  • สังคมศึกษา 

  • วิทยาศาสตร์ 

 • ข้อสอบ SAT Writing จะถามถึง

  • การใช้ข้อมูลจากกราฟ หรือตารางที่มาพร้อมกับบทความ 

  • การจัดเรียงเนื้อหา ทำให้บทความนั้นสมบูรณ์ 

  • ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค

2. SAT Mathematics มีเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ

 • Math Test – No Calculator มี 20 ข้อ 25 นาที ซึ่งข้อ 1-15 เป็นปรนัย และ16-20 เป็นอัตนัย 

 • Math Test – Calculator มี 38 ข้อ 55 นาที โดยข้อ 1-30 เป็นปรนัย และข้อ 31-38 เป็นอัตนัย 

 

 • หัวข้อที่ออกสอบ เช่น การแก้สมการเส้นตรง 1 ตัวแปร, ระบบสมการเส้นตรง 2 ตัวแปร, อสมการเส้นตรง, สถิติพื้นฐาน, ความน่าจะเป็น, ค่าช่วงความเชื่อมั่น เป็นต้น 

 

SAT สอบที่ไหน การสอบมีกี่รอบ 

สนามสอบ SAT นั้น จะอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยในไทย โดยมีประมาณ 30 สถานที่สอบ ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล และมี 5 สถานที่สอบในเชียงใหม่, 4 สถานที่สอบในภูเก็ต, 3 สถานที่สอบในชลบุรี, 2 สถานที่สอบในระยอง, 1 สถานที่สอบในเชียงราย 

 

โดยรอบสอบของ SAT จะจัดสอบ 5 ครั้งต่อปี คือในเดือน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม ซึ่งจะจัดสอบตรงกับวันเสาร์เช้าทุกรอบ โดยที่ค่าสอบจะอยู่ที่ ครั้งละประมาณ 4,000 บาท 

 

จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ต้องการ SAT เท่าไหร่ถึงจะใช้ยื่นได้ 

 

 • จุฬา อินเตอร์ คะแนนของ SAT จะขึ้นอยู่กับคณะที่ยื่น เช่น 

  • BBA ใช้ SAT M+RW มากกว่าหรือเท่ากับ 1,270 คะแนนขึ้นไป 

  • EBA ใช้ SAT Math มากกว่าหรือเท่ากับ 650 คะแนนขึ้นไป 

 • ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คะแนนของ SAT จะขึ้นอยู่กับคณะที่ยื่น เช่น

  • BBA ใช้ SAT Math มากกว่า 600 คะแนน 

  • BE ใช้ SAT Math มากกว่า 650 คะแนน

 

 • มหิดล อินเตอร์ คะแนนของ SAT จะขึ้นอยู่กับคณะที่ยื่น เช่น

  • BBA ใช้ SAT Math คะแนนมากกว่า 600 คะแนน 

  • B.M. ใช้ SAT Math มากกว่า 500 คะแนน 

 

ดังนั้นหากต้องการใช้คะแนน SAT เพื่อยื่นเข้ามหาลัยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศ หรือมหาลัยหลักสูตรอินเตอร์ในไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามเกณฑ์คะแนนที่รับ การสมัครสอบ และเนื้อหาในการสอบให้ดี ที่สำคัญการติวเข้มหรือเลือกเรียน SAT เพื่อให้คะแนนสอบนั้นออกมาแล้วไม่ผิดหวัง ไม่ต้องสอบหลายรอบ ต้องเลือกที่ติว SAT ที่ดีและมีประสบการณ์อย่างที่ Keaes Academics 

Digital SAT

การสอบ SAT จะเปลี่ยนเป็น Digital SAT ตั้งแต่รอบ March 2023 เป็นต้นไป

Digital SAT: Link

What is the SAT?

The SAT is an entrance exam used by most colleges and universities to make admissions decisions. The SAT is a multiple-choice, pencil-and-paper test created and administered by the College Board. The SATscore can be used in a university entrance application in many well-known universities both in Thailand and overseas, including Chulalongkorn University, Mahidol University, Thammasat University, Ivey League, Stanford, MIT etc.

Digital SAT สอบ SAT.png
Digital SAT.png
ADMISSION

See admission information

to get ready

เยื่นเข้า จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล อินเตอร์

CONSULTING

Book for consulting

บริการแนะแนวการศึกษาระบบอินเตอร์ เส้นทางลัดสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก

MOCK EXAM

FREE MOCK EXAM

GET READY FOR IGCSE

เตรียมพร้อมวันนี้

สอบวัดระดับ ฟรี!

Study SAT at Keaes

We offer 5 levels of the New SAT course based on the student's target score. Students have to take assessment exam to know their level. Let's ace the New SAT for Top-Ranked Universities!

เรียน SAT ที่คีเอสวันนี้ พร้อมกับคอร์สเรียน 5 ระดับ เพื่อให้นักเรียนทำคะแนน SAT 1300+ การเรียน SAT แบ่งออกเป็นคอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาและคอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบ

นักเรียนสามารถสอบวัดระดับ SAT และวางแผนการเรียนได้ฟรีที่คีเอสทุกสาขา

SUCCESSFUL STUDENT