top of page
Web Design 4 (6).png

A-LEVEL

Elevate Your Future: A-Level Excellence Awaits!

ติวเข้ม A-Level พร้อมรับวุฒิ ม.6

เรียนเนื้อหาเจาะลึกข้อสอบ ตะลุยคลัง Past-Paper
Web Design 4 (8).png
WE ARE IGCSE & A-LEVEL EXAM CENTRE
พร้อมสอบ IGCSE & A-Level
Pearson Edexcel & Oxford AQA ที่ศูนย์สอบ Keaes Academics
PLogo_Primary_Edexcel_Blk_RGB_edited.png
aqa-logo.jpg

A-Level

The A Level (Advanced Level) is a subject-based qualification offered by the educational bodies in the United Kingdom and the educational authorities of British Crown dependencies to students completing secondary or pre-university education.

 • AS and A levels are the traditional qualifications offered by schools and colleges for 16-19 year old.

 • A/AS level involves much more in-depth study than IGCSE.

 • AS/A levels are graded A-E, A* grades will also be awarded.

 • Students can choose to mix A-Level subjects. However, if they’re already focused on a particular career, this is a chance to start to specialize.

To receive a high school diploma (Mathayom 6) from Thai Ministry of Education, the students have to complete at least 5 IGCSE subjects at a minimum of C grade and 3 A-Level subjects.

A-Level จบ ม.ปลาย ระดับนานาชาติ ไม่ยากอย่างที่คิด

A-Level คือคำตอบของนักเรียนหลายๆคนที่กำลังสนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอินเตอร์ในไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนหลักสูตรอินเตอร์ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล หรือ Home Schoo สามารถสอบ A Level ได้อย่างเปิดกว้าง

A-Level คืออะไร

Advanced Level General Certificate of Secondary Education หรือ A-Level คือการสอบวัดระดับ Year 12-13 (เทียบเท่า Grade 11-12 หรือ ม.5-6) จากประเทศอังกฤษ ที่ทำให้น้อง ๆ จะได้รับ High School Diploma หรือ วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.6 ในประเทศไทย

การสอบ A-Level

การเรียนการสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1. AS Examination (Advanced Subsidiary) สอบในระดับ Year 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ Grade 11) โดยเป็นการสอบครึ่งแรกของ A-Level

2. A2 Examination สอบในระดับ Year 13 (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12) โดยเป็นการสอบครึ่งหลังของ A-Level

เพราะฉะนั้น AS + A2 จะเท่ากับการจบ A-Level อย่างสมบูรณ์โดยนักเรียนสามารถเลือกสอบ AS หนึ่งรอบ และ A2 หนึ่งรอบ หรือจะสอบ AS+A2 ในรอบเดียวเลยก็ได้เช่นกัน

นักเรียนสามารถเลือกสอบ A-Level ได้ 3-4 วิชา และ A-Level จะสอบ ครั้งต่อปี ทั้งต้นปี และปลายปี ค่าสอบอยู่ที่ วิชาละ 6,000-9,000 บาท

ข้อสอบ A-Level จัดทำโดย 3 Examination Board ให้นักเรียนได้เลือก คือ Cambridge CIE, Pearson Edexcel และ Oxford AQA โดยวิชาที่เปิดสอบจะไม่ต่างกันและผลคะแนนสามารถใช้เหมือนกัน เพียงแต่เนื้อหาการสอบของแต่ละ Board อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย และเปิดรอบสอบ 3 ครั้งต่อปี คือ ระหว่างเดือน 1.January 2.May/June 3.October/November

การสอบในระดับ A-Level มีสอบอะไรบ้าง

ในระดับที่สูงกว่า IGCSE นี้ เป็นการเรียนการสอบเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นรายวิชาของ A-Level จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีอยู่กว่า 55 วิชา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่

1.กลุ่มภาษา (Language)

2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)

3.กลุ่มคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

4.กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science)

5.กลุ่มทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational) 

โดยวิชาที่ Keaes Academics เปิดสอบนั้นคือ

 • AS/A-Level Business

 • AS/A-Level Biology

 • AS/A-Level Chemistry

 • AS/A-Level Economics

 • AS/A-Level English Language

 • AS/A-Level English Literature

 • AS/A-Level Further Mathematics

 • AS/A-Level Geography

 • AS/A-Level Mathematics

 • AS/A-Level Physics

ซึ่งเป็นวิชาที่น้อง ๆ เลือกสอบกันมากที่สุด

Keaes Academics คือศูนย์สอบ A-Level

สถาบัน Keaes คือสถาบัน One-Stop-Service สำหรับน้อง ๆ ทุกคน เพราะว่า Keaes Academics มีทั้งคลาสเรียนเตรียมสอบและยังคงเป็นศูนย์สอบ IGCSE & A-Level Pearson Edexcel & Oxford AQA อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียน Keaes Academics, Private Candidates, Home School อีกด้วยอีกด้วย www.keaes.com/exam

STUDY A-LEVEL AT KEAES

Keaes Academics ยืนหนึ่งเรื่อง A-Level

ทำไมต้องเรียน A-Level ที่คีเอส?

 • Keaes Academics เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ตั้งแต่ปี 1996

 • ในทุกๆปีนักเรียนของ Keaes Academics สามารถสอบได้ A* เป็นจำนวนมาก

The Build- Up ติวเข้มเนื้อหา (40-60 Hours)

 • The Build-Up is a 40-60 hours course focuses on the content parts of each A-Level subject.

 • คอร์ส 40-60 ชั่วโมงต่อวิชา เพื่อวางพื้นฐานการเรียน A-Level โดยติวเข้มเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดในแต่ละวิชาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนเตรียมสอบอย่างมีประสิทธิภาพ


The Test Prep ตะลุยโจทย์ (20 Hours)

 • The Test Prep is a 20 hours course focuses intensively on practice tests and test-taking strategies of each subject. Students who would like to take this course should have a good foundation of the particular subject.

 • คอร์ส 20 ชั่วโมงต่อวิชา เพื่อตะลุยโจทย์ข้อสอบ A-Level โดยมุ่งเน้นการใช้กลยุทย์ในการทำข้อสอบ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานณ์ดีและต้องการเพิ่มเติมความชำนาญในการทำข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนนของตนเอง ​

นักเรียนสามารถสอบวัดระดับได้ฟรีที่คีเอสทุกสาขา

SUCCESSFUL STUDENTS

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

bottom of page