top of page
6.png
8.png

A-LEVEL

Prepare yourself for A-LEVEL
ติวเข้ม A-Level พร้อมรับวุฒิ ม.6
เรียนเนื้อหาเจาะลึกข้อสอบ ตะลุยคลัง Past-Paper

A-Level

The A Level (Advanced Level) is a subject-based qualification offered by the educational bodies in the United Kingdom and the educational authorities of British Crown dependencies to students completing secondary or pre-university education.

 • AS and A levels are the traditional qualifications offered by schools and colleges for 16-19 year old.

 • A/AS level involves much more in-depth study than IGCSE.

 • AS/A levels are graded A-E, A* grades will also be awarded.

 • Students can choose to mix A-Level subjects. However, if they’re already focused on a particular career, this is a chance to start to specialize.

To receive a high school diploma (Mathayom 6) from Thai Ministry of Education, the students have to complete at least 5 IGCSE subjects at a minimum of C grade and 3 A-Level subjects.

A-Level จบ ม.ปลาย ระดับนานาชาติ ไม่ยากอย่างที่คิด

A-Level คือคำตอบของนักเรียนหลายๆคนที่กำลังสนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอินเตอร์ในไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนหลักสูตรอินเตอร์ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล หรือ Home Schoo สามารถสอบ A Level ได้อย่างเปิดกว้าง

 

A-Level คืออะไร

Advanced Level General Certificate of Secondary Education หรือ A-Level คือการสอบวัดระดับ Year 12-13 (เทียบเท่า Grade 11-12 หรือ ม.5-6) จากประเทศอังกฤษ ที่ทำให้น้อง ๆ จะได้รับ High School Diploma หรือ วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.6 ในประเทศไทย

การสอบ A-Level

การเรียนการสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1. AS Examination (Advanced Subsidiary) สอบในระดับ Year 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ Grade 11) โดยเป็นการสอบครึ่งแรกของ A-Level

2. A2 Examination สอบในระดับ Year 13 (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12) โดยเป็นการสอบครึ่งหลังของ A-Level

เพราะฉะนั้น AS + A2 จะเท่ากับการจบ A-Level อย่างสมบูรณ์โดยนักเรียนสามารถเลือกสอบ AS หนึ่งรอบ และ A2 หนึ่งรอบ หรือจะสอบ AS+A2 ในรอบเดียวเลยก็ได้เช่นกัน

นักเรียนสามารถเลือกสอบ A-Level ได้ 3-4 วิชา และ A-Level จะสอบ ครั้งต่อปี ทั้งต้นปี และปลายปี ค่าสอบอยู่ที่ วิชาละ 6,000-9,000 บาท

 

ข้อสอบ A-Level จัดทำโดย 3 Examination Board ให้นักเรียนได้เลือก คือ Cambridge CIE, Pearson Edexcel และ Oxford AQA โดยวิชาที่เปิดสอบจะไม่ต่างกันและผลคะแนนสามารถใช้เหมือนกัน เพียงแต่เนื้อหาการสอบของแต่ละ Board อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย และเปิดรอบสอบ 3 ครั้งต่อปี คือ ระหว่างเดือน 1.January 2.May/June 3.October/November

 

การสอบในระดับ A-Level มีสอบอะไรบ้าง

ในระดับที่สูงกว่า IGCSE นี้ เป็นการเรียนการสอบเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นรายวิชาของ A-Level จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีอยู่กว่า 55 วิชา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่

1.กลุ่มภาษา (Language)

2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)

3.กลุ่มคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

4.กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science)

5.กลุ่มทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational) 

 

โดยวิชาที่ Keaes Academics เปิดสอบนั้นคือ

 • AS/A-Level Business

 • AS/A-Level Biology

 • AS/A-Level Chemistry

 • AS/A-Level Economics

 • AS/A-Level English Language

 • AS/A-Level English Literature

 • AS/A-Level Further Mathematics

 • AS/A-Level Geography

 • AS/A-Level Mathematics

 • AS/A-Level Physics

ซึ่งเป็นวิชาที่น้อง ๆ เลือกสอบกันมากที่สุด

 

Keaes Academics คือศูนย์สอบ A-Level

สถาบัน Keaes คือสถาบัน One-Stop-Service สำหรับน้อง ๆ ทุกคน เพราะว่า Keaes Academics มีทั้งคลาสเรียนเตรียมสอบและยังคงเป็นศูนย์สอบ IGCSE & A-Level Pearson Edexcel & Oxford AQA อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียน Keaes Academics, Private Candidates, Home School อีกด้วยอีกด้วย www.keaes.com/exam

6.png

IGCSE + A-LEVEL

HOW TO GET A HIGH SCHOOL DIPLOMA BY COMPLETING

5 IGCSEs & 3 A-LEVELs

แนะแนวการสอบเทียบวุฒิ ม.6

1.png

CU & TU INTER

HOW TO GET INTO

CHULA & THAMMASAT INTER

แนะแนว วางแผน การสอบเข้า จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ อินเตอร์

4.png

MOCK EXAM

FREE MOCK EXAM

GET READY FOR A-LEVEL

เตรียมพร้อมวันนี้

สอบวัดระดับ ฟรี!

STUDY A-LEVEL AT KEAES

The Build- Up ติวเข้มเนื้อหา (20-40 Hours)
The Build-Up is a 20-40 hours course which focuses on the content parts of each A-Level subject. 
คอร์ส 20-40 ชั่วโมงต่อวิชา เพื่อวางพื้นฐานการเรียน A-Level โดยติวเข้มเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดในแต่ละวิชาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนเตรียมสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
 

The Test Prep ตะลุยโจทย์ (10-20 Hours)
The Test Prep is a 10-20 hours course which focuses intensively on practice tests and test-taking strategies of each subject. Students who would like to take this course should have a good foundation of the particular subject.
คอร์ส 10-20 ชั่วโมงต่อวิชา เพื่อตะลุยโจทย์ข้อสอบ A-Level โดยมุ่งเน้นการใช้กลยุทย์ในการทำข้อสอบ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานณ์ดีและต้องการเพิ่มเติมความชำนาญในการทำข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนนของตนเอง 

นักเรียนสามารถสอบวัดระดับได้ฟรีที่คีเอสทุกสาขา

SUCCESSFUL STUDENTS
bottom of page