top of page
Web Design 4 (18).png

Pathway to the United Kingdom

1-Year Pathway to Bachelor's Degree
Business - Arts - Engineering

เรียนหลักสูตร Pearson Edexcel 1 ปี ที่ Keaes Academics
พร้อมเรียนต่อ Pathways เพื่อเข้า Bachelor’s Degree ที่ UK
UK Pathway 1.png
UK Pathwa 2.png

Pathway to the  UK

เรียนหลักสูตร Pearson Edexcel 1 ปี ที่ Keaes Academics พร้อมเรียนต่อ Pathways เพื่อเข้า Bachelor's Degree ที่ UK

Step 1 Consulting with IDP

Admission Goal: Select Programmes and Universities

ปรึกษาแนะแนวกับผู้เชี่ยวชาญ เลือกหลักสูตรการเรียนและมหาวิทยาลัย ที่ต้องการศึกษาต่อ

Step 2 Exam Prep

Prepare for the IGCSE & IELTS exams with highly qualified teachers

เตรียมสอบด้วยคอร์สเรียนเนื้อหาปูพื้นฐาน พร้อมตะลุยโจทย์ข้อสอบ โดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • เลือกเรียน Pearson Edexcel IGCSE 5 วิชา

 • เตรียมความพร้อม สอบ IELTS

 • Free Assessment Test by Keaes Academics

 • ทดสอบวัดระดับความรู้ ฟรี! เพื่อวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ

Step 3 Take Exam

Take IGCSE exam at Keaes Academics Examination Centre

ลงสนามสอบ IGCSE ที่ศูนย์สอบ Keaes Academics พร้อมลงสมัครสอบ IELTS IDP ให้นักเรียน

Step 4 Admission

Complete Application Process with IDP

 • Admission Application: ตรวจเอกสารยื่นใบสมัครและติดตามผล

 • Accomodation Service: แนะนำและจองที่พักและการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

 • Visa Application: แนะนำและเตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่า

 1-Year Pathway to the UK เรียนต่อ Bachelor’s Degree ที่ UK มากกว่า 24 มหาวิทยาลัยชื่อดัง

เริ่มต้นอย่างไร:
1. นัดหมายเพื่อวางแผนการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญจาก IDP   https://bit.ly/3uBLFlU
2. เลือก IGCSE 5 วิชาที่ต้องยื่นคะแนน และ วางแผนการสอบ IGCSE & IELTS
3. จัดตารางเรียนตามแผนการเรียน

คำถามที่พบบ่อย:

 • คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจาก International Foundation Year รับนักเรียน 17 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 • นักเรียนต้องสอบผ่าน

  • 1. IGCSE 5 วิชา เกรด A*-C หรือ 9-4  

  • 2. IELTS 6.0+ โดยคะแนนขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 • นักเรียนใช้เวลาเตรียมตัวสอบ IGCSE 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนักเรียน

 • IGCSE จัดสอบ 2 รอบต่อปี ได้แก่ May/June (ประกาศผล August) & October/November (ประกาศผล January)

 • IELTS จัดสอบทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ รอผล 4-7 วัน


UK 🇬🇧: การยื่นผลไป UK

ทาง IDP จะเป็นผู้ดูแล Pathway/Unievrsity Applications, Visa, Accomodation ให้จบทุกขั้นตอน
1. ส่งใบสมัครมหาวิทยาลัยระหว่าง October - May
2. ประกาศผลระหว่าง November-June
3. ช่วงเปิดเทอม September/January

IGCSE

IGCSE คืออะไร สำคัญอย่างไร และใครต้องสอบบ้าง?

นักเรียนในระดับมัธยมหลายคนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนานาชาติ นักเรียนเอกชน หรือนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล ที่สนใจอยากเข้ามหาวิทยาลัยอินเตอร์ หรือ เรียนต่อต่างประเทศ IGCSE คือใบเบิกทางขั้นแรกที่จะนำน้องๆเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

IGCSE คืออะไร?

IGCSE คือหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Year 10-11 ของประเทศอังกฤษ (เทียบเท่า Grade 9-10 หรือ ม.3-4) โดยการสอบ IGCSE 5 วิชา + A-Level 3 วิชา จะรับว่าเป็นวุฒิการศึกษาระดัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ High School Diploma ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

ซึ่งยังมีหลายคนเข้าใจผิดว่าการสอบ IGCSE เป็นการสอบสำหรับนักเรียนอินเตอร์เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว การสอบ IGCSE ไม่จำเป็นจะต้องกำลังเรียนอินเตอร์อยู่ก็สามารถมีสิทธิ์สอบได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่คีเอส ซึ่งเป็น ศูนย์สอบ IGCSE & A-Level

www.keaes.com/exam

การสอบ IGCSE

IGCSE มีวิชาต่าง ๆ ให้เลือก ซึ่ง IGCSE มีมากกว่า 70 วิชาให้น้อง ๆ เลือกสอบ ซึ่งสามารถเลือกสอบได้ตามความชอบ ความสนใจ หรือความถนัดของน้อง ๆ ที่สำคัญ และการใช้วิชาเหล่านี้เพื่อยื่นเข้ามหาลัยในคณะที่สนใจจำเป็นจะต้องเลือกวิชาให้ถูกต้องด้วย

ข้อสอบ IGCSE จัดทำโดย 3 Examination Board ให้นักเรียนได้เลือก คือ Cambridge CIE, Pearson Edexcel และ Oxford AQA โดยวิชาที่เปิดสอบจะไม่ต่างกันและผลคะแนนสามารถใช้เหมือนกัน เพียงแต่เนื้อหาการสอบของแต่ละ Board อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยนักเรียนสามารถเช็คข้อมูล Syllabus/Sepcification ได้ที่


Cambridge CIE: Syllabus เนื้อหาการสอบ

Pearson Edexcel: Specification เนื้อหาการสอบ

Oxford AQA: Specification เนื้อหาการสอบ

การสอบ IGCSE นั้น นักเรียนสามารถเลือกสอบได้ 5-11 วิชา เกรดจาก IGCSE จะมีตั้งแต่ A*-G หรือ 9-1 (9=A*) โดยบางวิชาเนื้อหาข้อสอบจะแบ่งระดับเป็น Core (Foundation Tier) และ Extended (Higher Tier)

1. Core (Foundation Tier) คือข้อสอบระดับพื้นฐานที่ง่ายกว่า ใช้เวลาน้อย จำนวนข้อก็น้อยกว่า แต่เกรดที่ได้จะได้เกรดสูงสุดอยู่ที่ C หรือ 5 เท่านั้น

2. Extended (Higher Tier) นั้นจะเป็นโจทย์ระดับ Advance ซึ่งจะยากและท้าทาย แต่น้อง ๆ จะมีสิทธิ์ได้เกรด A* หรือ 9 ด้วย

IGCSE เปิดรอบสอบ 2 ครั้งต่อปี คือ ระหว่างเดือน 1.May/June 2.October/November

วิชาที่เปิดสอบ IGCSE

วิชาที่สอบทั้ง 70 วิชา ก็สามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชาได้ ดังต่อไปนี้

1.วิทยาศาสตร์ เช่น Chemistry, Environment Management

2.คณิตศาสตร์ เช่น Additional Mathematics, Cambridge International Mathematics

3.ภาษาอังกฤษ เช่น Literature

4.ภาษาศาสตร์ เช่น Thai, Japanese, Korean, German, French, Italian, Greek

5.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น History, Travel and Tourism, Economics, Sociology

6.ทักษะวิชาชีพ เช่น Accounting, Music, Drama

Keaes Academics คือศูนย์สอบ IGCSE

สถาบัน Keaes คือสถาบัน One-Stop-Service สำหรับน้อง ๆ ทุกคน เพราะว่า Keaes Academics มีทั้งคลาสเรียนเตรียมสอบและยังคงเป็นศูนย์สอบ IGCSE & A-Level Pearson Edexcel & Oxford AQA อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียน Keaes Academics, Private Candidates, Home School อีกด้วยอีกด้วย www.keaes.com/exam

IGCSE Business

IGCSE Biology

IGCSE Chemistry

IGCSE Combined Science

IGCSE Economics

IGCSE English Language

IGCSE English Literature

IGCSE English as a Second Language

IGCSE Further Pure Mathematics

IGCSE Geography

IGCSE Mathematics

IGCSE Physics

ปรึกษาและสอบวัดระดับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ Keaes Academics ทุกสาขา!

A-LEVEL

HOW TO GET A HIGH SCHOOL DIPLOMA BY COMPLETING

5 IGCSEs & 3 A-LEVELs

แนะแนวการสอบเทียบวุฒิ ม.6

EXAM CENTRE

IGCSE & A-LEVEL

EXAM CENTRE

ศูนย์สอบ IGCSE & A-Level 

สมัครสอบกับเราวันนี้

MOCK EXAM

FREE MOCK EXAM

GET READY FOR IGCSE

เตรียมพร้อมวันนี้

สอบวัดระดับ ฟรี!

STUDY IGCSE AT KEAES

Keaes Academics ยืนหนึ่งเรื่อง IGCSE

ทำไมต้องเรียน IGCSE ที่คีเอส?

 • Keaes Academics เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ตั้งแต่ปี 1996

 • ในทุกๆปีนักเรียนของ Keaes Academics สามารถสอบได้ A* เป็นจำนวนมาก

The Build- Up ติวเข้มเนื้อหา (40-60 Hours)

 • The Build-Up is a 40-60 hours course focuses on the content parts of each IGCSE subject.

 • คอร์ส 40-60 ชั่วโมงต่อวิชา เพื่อวางพื้นฐานการเรียน IGCSE โดยติวเข้มเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดในแต่ละวิชาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนเตรียมสอบอย่างมีประสิทธิภาพ


The Test Prep ตะลุยโจทย์ (20 Hours)

 • The Test Prep is a 20 hours course focuses intensively on practice tests and test-taking strategies of each subject. Students who would like to take this course should have a good foundation of the particular subject.

 • คอร์ส 20 ชั่วโมงต่อวิชา เพื่อตะลุยโจทย์ข้อสอบ IGCSE โดยมุ่งเน้นการใช้กลยุทย์ในการทำข้อสอบ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานณ์ดีและต้องการเพิ่มเติมความชำนาญในการทำข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนนของตนเอง ​

นักเรียนสามารถสอบวัดระดับได้ฟรีที่คีเอสทุกสาขา

SUCCESSFUL STUDENTS

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

bottom of page