top of page

IGCSE Experience 7 A & A* by Pear Jarumon

Updated: Sep 7, 2021

Article By Pear Jarumon Pasutarachart, Bangkok International Preparatory and Secondary School


IGCSE Tutor
Pear Jarumon Pasutarachart

ครั้งแรกที่แพรเข้าร่วม Keaes คือช่วงค่ายฤดูร้อนในปี 2558 ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อแพรและครอบครัวพบโฆษณาใน Gateway, เอกมัยและได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆ ซึ่งทำให้พวกเราอยากรู้มากว่าการเรียนที่นี่จะเป็นอย่างไร การเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนได้ทำให้แพรและน้องชายได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเรียนและได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และพวกเรายังได้รู้จักเพื่อนใหม่และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ Keaes Academics ที่น่ารักและคอยสนับสนุนพวกเราเสมอ


สองปีที่แล้วตอนแพรอยู่ Year 9 แพรต้องตัดสินใจเลือกวิชาของ IGCSE ที่อยากจะเรียนต่อใน year 10 โดยรวมแล้วแพรต้องเรียนทั้งหมด 9 วิชา คือ ภาษาจีนกลาง ธุรกิจ ดนตรี เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยวิทยาศาสตร์ทั้งสามตัว คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นวิชาบังคับ นับตั้งแต่นั้นมาแพรได้เรียนวิทยาศาสตร์ทั้งสามตัวและคณิตศาสตร์ที่ Keaes Academics เพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ IGCSE


ตอนนี้แพรเพิ่งสอบ IGCSE เสร็จ และแพรรู้สึกขอบคุณอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาเตรียมตัว

สําหรับการสอบที่ Keaes Academics โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ซึ่งทำให้แพรมีความมั่นใจมากขึ้นในวิชาที่ไม่เคยมั่นใจในช่วงต้นปีของ Year 10 ครูของแพรได้สอนเคล็ดลับตอนทำบททดสอบ และท่านก็ได้ช่วยชี้ให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองให้คําแนะนำและวิธีแก้ไขและปรับปรุงปัญหาเหล่านี้


ผลการสอบของแพรได้เกรด A* 2 วิชา เกรด A 5 วิชา และ เกรด B 2 วิชา และแพรยังได้คะแนน IGCSE Mandarin-Chinese A* สูงที่สุดในโลกสำหรับรอบการสอบนี้อีกด้วย


English Literature A*, Mandarin-Chinese A*, Business Studies A, English Language A,

Thai A, Mathematics A, Physics A, Chemistry B, Biology B


เป้าหมายของแพรในตอนนี้คือการพยายามต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูของแพรภูมิใจ แพรได้เริ่มเตรียมตัวสำหรับวิชา A-level เช่น เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และจิตวิทยา แพรมุ่งมั่นที่จะพยายามให้ดีที่สุดกับวิชาเหล่านี้เพื่อที่จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด และแพรเชื่อว่าจะสามารถทำได้ถ้าหากพยายามต่อไปและด้วยความช่วยเหลือจาก Keaes Academics


Hello, my name is Pear, Jarumon Pasutarachart, and I have been studying at Keaes for over 4 years now.


I can still remember the first time that I joined Keaes was for a Summer Camp back in 2015. It all started when my family and I came across the advertisements in Gateway, Ekamai and the recommendations from friends that made us highly interested. Upon joining the summer camp, not only did my brother and I got to experience learning and developing a new set of skills during the summertime, but we also made new friends from different schools and discovered how sweet and supportive the teachers and staff were at Keaes Academics.


Two years ago in Year 9, I had to make the decision of what IGCSE units I would like to do in Year 10. In total, I took 9 subjects: Mandarin, Business, Music, Chemistry, Biology, Physics, Math, English, and Thai. Among these subjects, Co-ordinated Sciences (includes: Biology, Chemistry, and Physics), Math, English, and Thai were compulsory. From then on, I have enrolled and had been learning Co-ordinated Sciences and Math with Keaes Academics to prepare for my IGCSE qualifications test.


Just recently, I have finished taking the examinations for my IGCSE subjects, and I am extremely grateful that I got to prepare to sit for these exams with Keaes. The best way to put it would be during the preparations for my Physics exam, this made me more confident and equipped in a subject that I had no confidence in at all at the beginning of Year 10. My teachers have taught me the tips and techniques in tackling past papers, helped me point out my weaknesses and guided me on how to fix and improve them.


Now, I am beginning to prepare for my A level subjects which are: Chemistry, Biology, Math, and Psychology. I am determined to try my best with all of these subjects to get myself into the best universities, and I believe that I can achieve this if I will stay committed and determined with the help of Keaes Academics.

Pear's IGCSE Result: English Literature A*, Mandarin-Chinese A*, Business Studies A, English Language A, Thai A, Mathematics A, Physics A, Chemistry B, Biology B0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page