คีย์เอส อะคาเดมิค

ก่อตั้งปี 1996

โทร 02-108-2922 หรือ 02-729-5826

ไลน์ไอดี: keaes 

© 2019 คีเอส อะคาเดมิค

  • Facebook icon
  • IG icon

SSAT

ติวเข้มเนื้อหา เจาะลึกข้อสอบ ตะลุยโจทย์ปัญหา

SSAT

SSAT คือข้อสอบวัดระดับสำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา หรือโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกัน โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Verbal, Math และ Reading

ข้อสอบ SSAT แบ่งออกเป็น 3 ระดับ:

1. ระดับ Elementary SSAT: 

     สำหรับนักเรียนเกรด 3 ถึง 4 ที่กำลังสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในเกรด 4 ถึง 5 

2. ระดับ Middle SSAT:

     สำหรับนักเรียนเกรด 5 ถึง 7 ที่กำลังสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในเกรด 7 ถึง 8​

3. ระดับ Upper SSAT:

     สำหรับนักเรียนเกรด 8 ถึง 11 ที่กำลังสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในเกรด 9 ถึงระดับ PG (Post Graduate)​

ผลคะแนน SSAT​:

สมัครสอบ SSAT​:

Visit www.ssat.org to register for a test.

Test Location: International School Bangkok

รูปแบบและโครงสร้างการสอบ:

เรียน SSAT กับคีย์เอส

หลักสูตรติวเข้มที่คีเอสได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนตามความต้องการของตนเอง และสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ต้องการติวเสริม โดยนักเรียนสามารถสอบวัดระดับได้ฟรีที่คีเอสทุกสาขา

คลาสแบบที่ 1: Private Class (นักเรียน 1 คน)

คลาสแบบที่ี 2: Private Group Class (นักเรียน 2-5 คน)

Logo White 2.png