คีย์เอส อะคาเดมิค

ก่อตั้งปี 1996

โทร 02-108-2922 หรือ 02-729-5826

ไลน์ไอดี: keaes 

© 2019 คีเอส อะคาเดมิค

 • Facebook icon
 • IG icon

PSAT

ติวเข้มเนื้อหา เจาะลึกข้อสอบ ตะลุยโจทย์ปัญหา

PSAT

PSAT 8/9

​PSAT 8/9 คือข้อสอบวัดระดับสำหรับนักเรียนเกรด 8-9 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น ได้แก่ PSAT 10 PSAT/NMSQT และ SAT/ACT

​โครงสร้างข้อสอบ:

 1. Evidence-Based Reading (42 ข้อ)

 2. Writing & Language(40 ข้อ)

 3. Math (38 ข้อ)

 

ระยะเวลาสอบ:

2 ชม 45 นาที

คะแนน PSAT​ 8/9:

คะแนนรวมตั้งแต่ 240 ถึง1440

PSAT 10

​PSAT 10 คือข้อสอบวัดระดับสำหรับนักเรียนเกรด 10 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น ได้แก่ PSAT/NMSQT และ SAT/ACT

 

​โครงสร้างข้อสอบ:

 1. Evidence-Based Reading (47 ข้อ)

 2. Writing & Language (44 ข้อ)

 3. Math (48 ข้อ)

ระยะเวลาสอบ:

2 ชม 45 นาที

คะแนน PSAT 10:

คะแนนรวมตั้งแต่ 320 ถึง1520

PSAT/NMSQT 

​PSAT/NMSQT คือข้อสอบวัดระดับสำหรับนักเรียนเกรด 11 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น ได้แก่ SAT/ACT โดยผลคะแนนสามารถนำไปใช้ในการชิงทุนต่างๆได้

​โครงสร้างข้อสอบ:

 1. Evidence-Based Reading (47 ข้อ)

 2. Writing & Language (44 ข้อ)

 3. Math (48 ข้อ)

ระยะเวลาสอบ:

2 ชม 45 นาที

คะแนน PSAT 10:

Total score between 320 and 1520

STUDY PSAT AT KEAES

หลักสูตรติวเข้มที่คีเอสได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนตามความต้องการของตนเอง และสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ต้องการติวเสริม โดยนักเรียนสามารถสอบวัดระดับได้ฟรีที่คีเอสทุกสาขา

คลาสแบบที่ 1: Private Class (นักเรียน 1 คน)

คลาสแบบที่ 2: Private Group Class (นักเรียน 2-5 คน)

Logo White 2.png