คีย์เอส อะคาเดมิค

ก่อตั้งปี 1996

โทร 02-108-2922 หรือ 02-729-5826

ไลน์ไอดี: keaes 

© 2019 คีเอส อะคาเดมิค

 • Facebook icon
 • IG icon

GED

หลักสูตรเร่งรัด พร้อมรับวุฒิ มัธยมศึกษา ติวเข้มเนื้อหา เจาะลึกข้อสอบ ตะลุยโจทย์ปัญหา

GED คืออะไร

GED (2014 version) คือการสอบเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สอบจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปจึงสามารถเข้าสอบได้ และจะได้รับวุฒิ ม.6 เมื่อมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์


4 สาขาวิชา:

 • Math - Quantitative & algebraic problem solving

 • Science - Life science, physical science, earth and space science

 • Social Studies - Civics and government, U.S. history, economics, geography and the world

 • Reasoning Through Language Arts - Ability to read closely, write clearly, and edit and understand written text

ผลคะแนน GED:

 • Below Passing: 100 – 144

 • Passing Score: 145 – 164

 • GED® College Ready: 165 – 174

 • GED® College Ready + Credit: 175 – 200

โครงสร้างข้อสอบ:

 1. Math - 115 minutes

 2. Science - 90 minutes

 3. Social Studies - 70 minutes

 4. Reasoning Through Language Arts - 150 minutes

เรียน GED ที่คีย์เอส

ติวเข้มเนื้อหา (20-40 ชม):
คอร์ส 20-40 ชั่วโมงต่อวิชา เพื่อวางพื้นฐานการเรียน GED โดยติวเข้มเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดในแต่ละวิชาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนเตรียมสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

 
ตะลุยโจทย์ (10 ชม):

คอร์ส 10 ชั่วโมงต่อวิชา เพื่อตะลุยโจทย์ข้อสอบ GED โดยมุ่งเน้นการใช้กลยุทย์ในการทำข้อสอบ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานณ์ดีและต้องการเพิ่มเติมความชำนาญในการทำข้อสอบเพื่อเพิ่มคะแนนของตนเอง 

นักเรียนสามารถสอบวัดระดับได้ฟรีที่คีเอสทุกสาขา

Logo White 2.png