คีย์เอส อะคาเดมิค

ก่อตั้งปี 1996

โทร 02-108-2922 หรือ 02-729-5826

ไลน์ไอดี: keaes 

© 2019 คีเอส อะคาเดมิค

  • Facebook icon
  • IG icon

SAT

เรียน SAT ติวเข้มเนื้อหา เจาะลึกข้อสอบ ตะลุยโจทย์ปัญหา

SAT

SAT​ คืออะไร

ติว SAT แนะแนวการเรียน ติวเข้มเนื้อหา ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ SAT โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล และ Ivy League

SAT I คือข้อสอบวัดระดับสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ผลคะแนน SAT​

  • ผู้สอบ SAT สามารถได้คะแนน 400-1600 คะแนน

  • คะแนน SAT แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของ Math และส่วนของ English ในแต่ละส่วนจะมีระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200-800

  • SAT Essay มีระดับคะแนนอยู่ในช่วง 2-8

  • ผลคะแนน SAT สำหรับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสคร์  โดยเฉลี่ยคือ 1300+

โครงสร้างข้อสอบ SAT

แอดมิชชั่น

อัพเดทข่าวสารแอดมิชชั่นอินเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อม

จุฬา มธ อินเตอร์

แนะแนว วางแผน การสอบเข้า จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ อินเตอร์

สอบจำลอง

ทดลองทำข้อสอบฉบับเต็ม ฟรี!

เรียน SAT ที่คีเอส

เคล็ดลับทำคะแนน SAT 1300+ มุ่งเข้า จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล อินเตอร์ และ Ivy League คีเอสแบ่งการเรียน SAT ออกเป็น 5 ระดับ เพื่อปูพื้นฐานความรู้สอนเนื้อหา และตะลุยโจทย์ข้อสอบ โดยนักเรียนสามารถสอบวัดระดับ SAT ได้ฟรีที่คีเอสทุกสาขา

นักเรียนของเรา

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

GIV (TCIS)
Got accepted to MIDS, Mahidol
SAT Biology 720/800 & IELTS 7.5
PALMY (NIVA)
Got accepted to JIPP, Chula Inter
KANIT (WELLS)
SAT Math 740/800
TOEFL iBT 99/120
SEA (SATIT PRASARMIT IP)
Got accepted to: BBA , Chula - New SAT 1400/1600 & IELTS 7.5
GRACE
Got accepted to Business Law LLB, Thammasat
KONG
SAT Math 740/800
JIRATH (CONCORDIAN)
Got accepted to: BBA , Chula - New SAT 1300+
BOOK (ASSUMPTION)
SAT Chemistry 720/800
BOY (EIS)
SAT BIOLOGY 690/800
BAIMON
Got accepted to: EBA , Chula SAT 1300/1600
CARBREW
Got accepted to Engineering, Kasetsart Inter
SANTOS (HARROW)
SAT 1300/1600
PANA (EIS)
Got accepted to: MIDS Mahidol International Dental School
WIN (MUIDS)
Got accepted to: BBA Thammasat
PINK (TRINITY)
SAT Math 700/800
NET (TRINITY)
SAT English 600/800
PUNCH (RIS)
SAT MATH 700/800
NAPAT (TCIS)
Got accepted to MIDS (Doctor of Dental Surgery Program, Mahidol University) SAT Biology 740/800
NAMWAN (EIS)
Got accepted to BBA, Thammasat - New SAT 1270
PRIM (EIS)
Got accepted to: 1.Law LL.M TU 2.BMIR TU 3. Maastricht University 4.The Hague University, The Netherlands
PAAN (KIS)
MUIC Mahidol University International College: Food Science & Technology
LOTHANG (CONCORDIAN)
MUIC Mahidol University International College: BBA
PLOYPHAK (RAIS)
Got accepted to: BALAC, Chula
JITPHATTRA (RAIS)
Got accepted to: BALAC, Chula
PUN (EIS)
Got accepted to Faculty of Law LL.M. Thammasat University
PRIM (EIS)
Got accepted to: Law LL.M & BMIR, Thammasat & Maastricht University & The Hague University, The Netherlands
LEE, PON, POOH (TCIS)
Got accepted to: TEPE, Faculty of Engineering, Thammasat
APHISADA (BROMSGROVE)
Got accepted to: BALAC, Chula
THITIKORN (TCIS)
Got accpted to: University of British Columbia, Canada & International School of Engineering ISE, Chula
MILLIE (TCIS)
Got accepted to: University of British Columbia, Canada & International School of Engineering ISE, Chula
PATTEERA (NTUN)
Got accepted to: Law LL.M. Thammasat
PUI (TCS)
Got accepted to: B.E. Economics, Thammasat
NATHEETHORN (NIVA)
Got accepted to: Mahidol University International College
PAKORN (RIS)
Got accepted to: TEPE, Faculty of Engineering, Thammasat
RIN (ST.JOSEPH)
MUIC Mahidol University International College: Communication Design
Show More

**ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

Logo White 2.png