คีย์เอส อะคาเดมิค

ก่อตั้งปี 1996

โทร 02-108-2922 หรือ 02-729-5826

ไลน์ไอดี: keaes 

© 2019 คีเอส อะคาเดมิค

 • Facebook icon
 • IG icon

IB MYP

IB MIDDLE YEARS PROGRAMME
BOOST SCHOOL GRADES
ติวเข้มเนื้อหา ตะลุยโจทย์ปัญหา เพิ่มเกรดในโรงเรียน

IB MYP

The International Baccalaureate® (IB) Middle Years Programme (MYP)  is a 5 Years Programme (Age 11-16) comprises 8 subject groups.

โปรแกรม IB Middle Years Programme (MYP) คือโปรแกรม 5 ปี สำหรับนักเรียนอายุ 11-16 ปี โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มวิชา

 1. Language acquisition

 2. Language and literature

 3. Individuals and societies

 4. Sciences

 5. Mathematics

 6. Arts

 7. Physical and health education

 8. Design

 

Middle Years Programme (MYP) Language and Literature

The six skill areas are:

 1. Listening

 2. Speaking

 3. Reading

 4. Writing

 5. Viewing

 6. Presenting

 

The Middle Years Programme (MYP) Science

Major Courses:

 1. Biology

 2. Chemistry

 3. Physics

Additional courses:

 1. Environmental sciences

 2. Life sciences

 3. Physical sciences

 4. Sport sciences

 5. Health sciences

 6. Earth sciences

The Middle Years Programme (MYP) Mathematics

The MYP mathematics framework encompasses number, algebra, geometry and trigonometry, statistics and probability. In the MYP, the topics and skills in the framework for mathematics are organized so that students can work at two levels of challenge.

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกอบด้วย Number, Algebra, Geometry และTrigonometry, Statistics และ Probability โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

 • Standard Mathematics

 • Extended Mathematics

STUDY IB MYP AT KEAES

The Intensive Private Prep Course allows students to set their own schedule which is very flexible. Students are able to choose the area they would like to focus on. 

หลักสูตรติวเข้มที่คีเอสได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนตามความต้องการของตนเอง และสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ต้องการติวเสริม 

Option 1: Private Class (1 student)

Option 2: Private Group Class (2-5 students)

SUBJECT CONTENT

ติวเข้มเนื้อหา

TIPS & TRICKS

เรียนรู้เทคนิค

PRACTICE TESTS

ตะลุยโจทย์ข้อสอบ

KEAES SINCE 1996

ประสบการณ์ 21 ปี

Logo White 2.png